Čtvrť
Pod Hády

Vítejte doma

Nová obytná lokalita se bude nacházet v areálu zchátralé a nevyužívané továrny Ergon v Brně Maloměřicích a Brně Obřanech. Před realizací dojde k demolici všech budov v areálu o rozloze 6,5 hektaru. Výstavba projektu proběhne v několika etapách.

Čtvrť bude zahrnovat ideální mix typů bydlení hromadného a individuálního, včetně zázemí pro sektor služeb. Klasické bytové domy budou obklopovat centrální náměstí, v přízemí budou umístěny obchodní prostory. Viladomy umožní komornější bydlení, kdy každé ze tří pater bude rozděleno pouze mezi dva, maximálně tři byty. Inovativním typem bydlení jsou tzv. klastry – polouzavřené menší bytové celky s vlastním dvorem, který umožňuje prolínání soukromých a veřejných prostor, interakci mezi sousedy a vznik komunitního bydlení.

Důraz je kladen na ekologický ráz projektu, dostatek zeleně na veřejných prostranstvích a možnosti aktivního trávení volného času. Podstatným prvkem navržené lokality je proto maximální potlačení automobilové dopravy. Auta se v lokalitě pohybují pouze po nejnutnějších obvodových komunikacích a v maximální míře se pohybují v podzemních garážích. Díky tomu vzniká bezpečný centrální prostor se zelení a pěšími uličkami.

Čtvrť bude sousedit s lokalitou bývalého odkaliště pod Hády, které bude změněno na parkové plochy pro volnočasové aktivity.

Zahájení prodeje první etapy je plánováno na první čtvrtletí roku 2023.

V případe zájmu o bližší informace nás kontaktujte na hady@trikaya.cz .

galerie projektu