Podporujeme

Společnost Trikaya si je vědoma svého vlivu na rozvoj města, v našich projektech hrají udržitelnost a budoucí fungování města podstatnou roli při procesu plánování. Svoji zodpovědnost si ale uvědomujeme i mimo rozsah trhu, na kterém společnost působí. Snažíme se proto hledat způsoby, jak bychom mohli pomoci projektům, které z našeho pohledu dávají smysl
a přinášejí užitek v rozdílných společenských oblastech.

Společnost Trikaya si je vědoma svého vlivu na rozvoj města, v našich projektech hrají udržitelnost a budoucí fungování města podstatnou roli při procesu plánování. Svoji zodpovědnost si ale uvědomujeme i mimo rozsah trhu, na kterém společnost působí. Snažíme se proto hledat způsoby, jak bychom mohli pomoci projektům, které z našeho pohledu dávají smysl
a přinášejí užitek v rozdílných společenských oblastech.

 • Brno Design Days

  více
  Společnost Trikaya ve svých projektech klade velký důraz na užitnou hodnotu připravovaných nemovitostí. Vysoký standard a inovativní řešení jsou tématem každodenních debat s architekty a projektanty. Vnímání designu získává poněkud jiný rozměr, než je klasická představa tohoto odvětví. I proto se Trikaya rozhodla navázat partnerství s organizátory brněnského festivalu designu – Brno Design Days, abychom mohli propojit svět architektury a designu také v segmentu bytové výstavby.
 • Hospic sv. Alžběty

  více
  Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka. Hospic sv. Alžběty podporujeme, protože věříme, že pocit bezpečí a jistoty je základní touhou ve všech obdobích života. Právě kvalitní hospicová péče pomáhá umírajícím a jejich rodinám zajistit tyto potřeby i těch nejtěžších životních okamžicích.
 • Podpora záchranářských psů

  více
  Díky spolupráci s integrovaným záchranným sborem Jihomoravského kraje, který v rámci cvičení odstřelil jednu z budov v areálu továrny Ergon, vzniklo na tomto místě ideální prostředí pro výcvik záchranářských psů. V rozvalinách bývalé budovy pravidelně trénují skupiny záchranných psů z České republiky i okolních zemí. Dlouhodobou spolupráci jsme navázali se sdružením SIRIUS rescue.
 • Spolupráce s Integrovaným záchranným sborem Jihomoravského kraje

  více
  Díky vlastnictví rozsáhlého areálu brownfieldu továrny Ergon navázala společnost Trikaya úzkou spolupráci s Integrovaným záchranným sborem Jihomoravského kraje, zejména s oddílem hasičů. Lokalita staré továrny vytváří ideální podmínky pro trénink řady jednotek, které v našich podmínkách hledají vhodné tréninkové lokality jen těžce. Společnost Trikaya tak poskytla prostory pro tréninky potápěčů, lezeckých složek, složek specializujících se na vyprošťování zasypaných osob – v areálu se konalo několik mezinárodních cvičení. V rámci výročního celokrajského cvičení integrovaných složek proběhla řízená demolice jedné z budov areálu. Jednotky nacvičovaly záchranu a vyprošťování zasypaných osob. Jsme rádi, že i nevyužívaný zchátralý brownfield dokázal najít takto užitečné dočasné uplatnění a že je spolupráce s hasičským sborem pravidelná a dlouhodobá.
 • Zaměstnávání lidí bez domova

  více
  Dlouhodobou aktivitou, kterou společnost Trikaya realizuje, je pomoc vytipovaným lidem bez domova, kteří cítí potřebu se ze své životní situace vymanit. Hledáme možnosti jejich zaměstnávání na pozicích, které jsou pro konkrétní osoby přijatelné a zároveň jim umožňují pracovat na svém dalším začlenění do společnosti. V tomto kontextu se nám osvědčily práce hlídačů areálů brownfieldů, které má společnost ve vlastnictví, protože tyto prostory poskytují zaměstnancům i dočasné místo pro bydlení. Jsme rádi, že se náš projekt daří již několik let realizovat a že se některým účastníkům projektu podařilo plně navrátit k běžnému životu.
 • Členství v České radě pro šetrné budovy

  více
 • Vesna - Ženský vzdělávací ústav Brno

  více
  Jádrem činnosti spolku je materiální pomoc rodinám v nouzi. Zvláště po vypuknutí války na Ukrajině spolek zúročil veškeré nabyté zkušenosti a dovednosti při pomoci ukrajinským rodinám. Organizaci Vesna moc fandíme a jsme rádi, že tyto činnosti můžeme podporovat.